biletowy


biletowy
biletowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. bilet w zn. 1.: Kasa biletowa. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biletowy — przym. od bilet (tylko w zn. 1) Kioski biletowe. Kasa biletowa …   Słownik języka polskiego